Право на Европейския Съюз ~


      Правни консултации и защита пред   Европейския съд по правата на човека в Страсбург

      Подготовка и професионален анализ на документацията по вече изчерпаните вътрешно - правни механизми на защита в Р. България / три инстанцинно производство /

      Окомплектоване и депозиране на процесуално допустими и основателни жалби пред    Европейския съд по правата на човека  при нарушаване на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и допълнителните протоколи към нея   

© WWW.GINCHEVA.COM 2012