Изпълнително право 


        Предлагаме образуване на проиводства за обезпечаване бъдещ иск .

        Консултации и представителство за издаване на изпълнителен лист.

        Съдействие и защита в производства за издаване на заповед за изпълнение /заповедно производство/.

        Процесуално представителство по изпълнителни дела.


© WWW.GINCHEVA.COM 2012