Семейно право ~


        Адвокатската кантора предлага консултации и процесуално представителство по брачни дела.

  • прекратяване на брака по исков ред
  • развод по взаимно съгласие 
  • дела за бащинство 
  • оспорване на бащинство
  • дела за издръжка 
  • производства за дела по граждански състояния


© WWW.GINCHEVA.COM 2012