~ НАЧАЛО ~


        Адвокатската кантора е основана през 2002 година в гр. София , Р.България.

       Предоставяваме юридически и финансови услуги в областта на наказателното, гражданското, търговското, трудово, вещно и адмистративното право.

       Дейността ни е свързана с консултиране и процесуално представителство на нашите клиенти пред държавни, административни институции, пред ограните на съдебната власт, органите на МВР, физически и юридически лица.

© WWW.GINCHEVA.COM 2012